Målgruppe: 0.-3. klasse

Fag: Natur/ teknologi, evt. tværfagligt  forløb (N/T, dansk)

Varighed: ca. 3 timer i Naturskolen

Udbydes i perioden: November-marts

Beskrivelse:

Eleverne skal opnå kendskab til de mest almindelige fugle og deres levevis. Udstyret med kikkerter går vi på opdagelse efter fugle ved Smørmosen. Vi snakker bl.a. om hvorfor fuglene synger, hvad spætten laver i sit værksted, og hvor gøgen er om vinteren. Når vi kommer tilbage til Kildegården laver vi fedtkogler med frø til fuglene, eller eleverne kan tegne fugle efter modeller (de udstoppede fugle).

Tips til dagen: Forløbet foregår delvist udendørs, så husk praktisk tøj og fodtøj, der passer til vejret.

Faglige fælles mål, som forløbet fokuserer på:

  • Eleven kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider/ Eleven har viden om organismers årscyklus

 

  • Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen/ Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser

 

Eksempler på læringsmål:

-Eleverne kan genkende de 5-10 mest almindelige danske vinterfugle

-Eleverne får kendskab til forskellige fugles fødevalg og levested