omvand

Målgruppe: 1.-3. klasse

Fag: Natur/ Teknologi,

Varighed: ca. 3-4 timer (kan udføres over to dage, hvor vi også undersøger vands tilstandsformer).

Udbydes i perioden: Hele året – også vinter!

Beskrivelse:

Efter en kort introduktion til emnet ”vand” skal eleverne rundt til 6 forskellige poster:

Post 1. Flyde og synke. Vi stiller en balje med vand, og lægger nogen forskellige ting frem som eleverne skal afprøve, om de flyder og synker. De skal også selv finde andre ting i naturen, som de kan afprøve. Hvorfor kan nogen ting flyde?

Post 2. Byg en båd af modellervoks. Hvordan skal båden se ud for at kunne flyde. Hvilken båd kan der være flest clips på? Hvorfor kan store skibe flyde?

Post 3. Hvor bruger vi vand på Kildegården. Eleverne skal gå en bestemt rute, og finde ud af, hvor vi bruger vand og til hvad.

Post 4. Vand til dyrene. Eleverne får en opgave, hvor de skal regne ud, hvor mange gange de skal gå med en spand, for at give høns, geder, køer eller fårene vand.

Post 5. Opløsning i vand. Kan man opløse mest sukker eller salt i vand?

omvand1

Post 6. Hvad sker der når vi blander vand, olie og sirup?

Tips til dagen: Forløbet foregår delvist udendørs, så husk praktisk tøj og fodtøj, der passer til vejret.

Faglige fælles mål, som forløbet fokuserer på:

Kompetencemål:

-Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

-Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag

Færdigheds –og vidensmål:

-Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til sig selv og det nære område/ Eleven har viden om natur og teknologi i det nære

-Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber / Eleven har viden om enkle fagord og begreber

-Eleven kan undersøge lys, vand og vejr i hverdagen/  Eleven har viden om vejr, vands tilstands­former og karakteristika ved lys

Eksempler på læringsmål:

-Eleven erfarer hvordan tunge ting kan flyde.

-Eleven ved, hvad der sker, når sukker og salt opløses i vand.

-Eleven får kendskab til, hvad vi bruger vand til, og hvor det kommer fra.

Print Friendly, PDF & Email