Målgruppe: 7.-9. klasse (dette forløb tilbydes også til naturfagligt løft for 6. klasse)

Fag: Biologi, evt. tværfagligt forløb (biologi, dansk/ matematik)

Varighed: 4-5 timer. Tilbydes også som to dages forløb til 6. klasse eller i en forkortet version til ”naturfaglig eftermiddag” (især velegnet til 8.-9. klasse).

Udbydes i perioden: april-november.

Beskrivelse:Efter en introduktion skal eleverne i grupper blandt andet undersøge dyrelivet i Kildesøen – plantevækst og sigtbarhed. Ved at sammenholde disse faktorer skal eleverne forsøge at bestemme vandkvaliteten.

okosystem Vi diskuterer resultatet og kommer ind på forskellige emner såsom næringsstofbelastning, fødekæder og forskellige organismers livsbetingelser og krav til vandkvalitet.  Det vil også være muligt, at eleverne indsamler planktonprøver og kigger på dem under stereomikroskop.

I en anden variant af forløbet trækker vi vod i søen og undersøger søens fisk. Vi kan flytte nogle af fiskene over i vores akvarium, så vi kan studere dem nærmere (og måske se en ”Live fødekæde”), eller vi kan dissekere dem (hvis de er store nok).

Tips til dagen: Forløbet foregår delvist udendørs, så husk praktisk tøj og gummistøvler. Det kan være en god idé med et par tørre sokker og evt. lidt skiftetøj.
Overordnede faglige mål, som forløbet fokuserer på (afhængig af det delemne, som vælges):

Biologi

Kompetencemål:– Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi.

– Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.

Færdighedsmål/ Vidensmål:

– Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser/Eleven har viden om indsamling og validering af naturfaglige data.

– Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde/ Eleven har viden om krav til evaluering af naturfaglige undersøgelser.

– Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser/Eleven har viden om organismers livsfunktioner.

– Eleven kan undersøge og sammenligne græsnings- og nedbryderfødekæder i forskellige biotoper/ Eleven har viden om fødekæder, fødenet og opbygning og omsætning af organisk stof.

-Eleven kan diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversiteten/ Eleven har viden om biodiversitet.

Eksempler på læringsmål:

– Eleverne får kendskab til forskellige ferskvandsundersøgelser.

– Eleverne får indblik i søen som økosystem.

– Eleverne får kendskab til nogle af søens mest almindelige dyr og deres livbetingelser.