Målgruppe: 0.-4. klasse

Fag: Natur/ teknologi

Varighed: 2-4 timer, afhængig af elevernes alder.

Udbydes i perioden: Oktober-april.

Beskrivelse:

Smågnavere spiller en vigtig rolle for en lang række rovdyr og rovfugle, men smågnavere har også betydning for andre led i fødekæden. Flere gnavere betragtes som skadedyr. Vi ser på forskellige arter af smågnavere, og hvordan vi kan kende dem.

Efter en kort introduktion skal vi på jagt efter spor efter mus og andre smågnavere: Fodspor, æde-spor, ekskrementer, musegange, musehuller m.v. Er vi heldige, er der også levende mus i de Ærø-fælder, der er sat ud, som vi kan se på, artsbestemme, og slippe fri igen.

2.-4. klasses elever: Tilbage på Kildegården: Eleverne laver en lille bog om mus. For eksempel med en tegning af en mus, hvordan ser musen ud, hvad spiser den, hvilke fjender har den o.s.v. Der vil også være en lille opgave om mus, som eleverne laver på Kildegården eller tilbage på skolen.

Tips til dagen: Forløbet foregår delvist udendørs, så husk praktisk tøj og gummistøvler.

 

Faglige mål, som forløbet fokuserer på:

Kompetencemål:

  • Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål.

Færdighedsmål/Vidensmål:

  • Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr / Eleven har viden om enkle undersøgelses­metoder.
  • Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur/ Eleven har viden om dyr,planter og svampe.
  • Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer/ Eleven har viden om enkle måder til at beskrive resultater.
  • Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber/ Eleven har viden om enkle fagord og begreber.

Eksempler på læringsmål:

  • Eleven kan kende forskel på ægte mus, studsmus og spidsmus.
  • Eleven kan finde/ indsamle spor fra mus og andre smågnavere.
  • Eleven kan undersøge smågnaveres levesteder.
  • Eleven kan med egne ord beskrive musens udseende, fødevalg, fjender og levested.