Målgruppe: 4.-6. klasse

Fag: Natur/ teknologi, evt. tværfagligt forløb (N/T, dansk)

Varighed: 3-4 timer i naturskolen, med efterarbejde på skolen

Udbydes i perioden: Oktober til april.

Beskrivelse:

Eleverne skal opnå kendskab til de mest almindelige fugle, deres fødevalg, tilpasninger og evt. yngleadfærd. Udstyret med kikkerter går vi på opdagelse efter fugle ved Smørmosen. Når vi kommer tilbage skal eleverne beskrive forskellige fugleordener i små grupper. Fuglenes næb og klør fortæller om fuglenes levevis. Ved at eleverne undersøger de udstoppede fugles næb og klør kan vi snakke om forskellige fuglearters tilpasninger. Til sidst laver hver gruppe en lille fuglebog eller planche med beskrivelser af for eksempel ugler eller gøgefugle, som de kan fremvise for klassen.

Forberedelse: Det er en fordel, hvis eleverne på forhånd har kendskab til de almindeligste fugle.

Tips til dagen: Forløbet foregår delvist udendørs, så husk praktisk tøj og fodtøj, der passer til vejret.

Faglige fælles mål, som forløbet fokuserer på:

-Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasning til naturen/ Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser.

– Eleven kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider/ Eleven har viden om organismers årscyklus

– Eleven kan læse og skrive enkle naturfaglige tekster/ Eleven har viden om enkle naturfaglige teksters formål og struktur

Eksempel på læringsmål:

-Eleven kan genkende de ti mest almindelige danske vinterfugle

-Eleven kan beskrive forskellige fugles tilpasninger til levested og fødevalg