Målgruppe: 0.-3. klasse.

Fag: Matematik

Udbydes i perioden: Hele året

Beskrivelse:Eleverne skal løse en række opgaver om dyrene. De bliver sendt ud i grupper til 5-8 forskellige poster (stjerneløb): Ved køerne, fårene, gederne, hønsene, kaninerne. Her skal de løse opgaver om dyrene, for eksempel hvor mange æg en høne lægger på fire uger, hvis den lægger 5 om ugen, måle op hvor stor hønsegården er, tælle hvor mange høns der er, regne ud hvor meget vand de skal have, og måle op hvor mange dl foder de skal have. Opgaverne tilpasses elevernes klassetrin.

I dette forløb vil det være en fordel, hvis I fortæller, hvad I arbejder med i den periode, et par uger før. Så kan jeg for eksempel lægge ekstra opgaver ind om addition, brøker, geometri, eller hvad I nu gerne vil have fokus på.

Tips til dagen: Forløbet foregår primært udendørs, så husk praktisk tøj og fodtøj, der passer til vejret.

Faglige fælles mål, som forløbet fokuserer på:

Matematiske kompetencer:

  • Eleven kan bidrage til løsning af enkle matematiske problemer
  • Eleven kan undersøge enkle hverdagssituationer ved brug af matematik/ Eleven har viden om sammenhænge mellem matematik og enkle hverdagssituationer
  • Eleven kan tolke matematiske resultater i forhold til enkle hverdagssituationer/ Eleven har viden om sammenhænge mellem matematiske resultater og enkle hverdagssituationer

 

Geometri og måling (2.-3. klasse):

 

  • Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt/ Eleven har viden om standardiserede og ikke-standardiserede måleenheder for længde, tid og vægt samt om analoge og digitale måleredskaber
  • Eleven kan sammenligne enkle geometriske figurers omkreds og areal/ Eleven har viden om måleenheder for areal

Eksempler på læringsmål:

-Eleven kan anvende matematik i praksis til at løse enkle opgaver (addere, subtrahere, måle, veje, tælle)

-Eleven kan bruge vægt og dl mål til at måle af, hvor meget foder og vand dyrene skal have.

-Eleven kan bruge et målebånd til at måle afstande.

2./3. klasse:

-Eleven kan selv måle en bygning op og beregne arealet.