Målgruppe: 4.-6. klasse.

Fag: Matematik

Udbydes i perioden: Hele året – også vinter!

Beskrivelse:

Eleverne skal løse en række opgaver om dyrene. De bliver sendt ud i grupper til 5-8 forskellige poster (stjerneløb): Ved køerne, fårene, gederne, hønsene, kaninerne. Her skal de løse opgaver om dyrene, for eksempel måle op, hvor stor hønsegården er, beregne arealet, og beregne hvor mange høns der kan være, hvis det enten var burhøns eller økologiske høns. De skal også måle op, hvor stor køernes fold er, og beregne hvor mange gange man skal gå med en spand, hvis der kan være 5 L i spanden, hver ko drikker 100 L vand i døgnet, og hver kalv drikker 20 L vand.

Opgaverne tilpasses elevernes klassetrin. I dette forløb vil det være en fordel, hvis I fortæller, hvad I arbejder med i den periode, et par uger før. Så kan jeg for eksempel lægge ekstra opgaver ind om brøker, geometri, enkle ligninger, eller hvad I nu gerne vil have fokus på.

Tips til dagen: Forløbet foregår primært udendørs, så husk praktisk tøj og fodtøj, der passer til vejret.

Faglige fælles mål, som forløbet fokuserer på:

Matematiske kompetencer:

  • Eleven kan opstille og løse matematiske problemer/ Eleven har viden om kendetegn ved lukkede, åbne og rene matematiske problemer samt problemer, der vedrører omverdenen

Geometri og måling:

  • Eleven kan anslå og bestemme omkreds og areal/ Eleven har viden om forskellige metoder til at anslå og bestemme omkreds og areal
  • Eleven kan anslå og bestemme rumfang/ Eleven har viden om metoder til at anslå og bestemme rumfang
  • Eleven kan bestemme omkreds og areal af cirkler/ Eleven har viden om metoder til at bestemme omkreds og areal af cirkler

Eksempler på læringsmål:

-Eleven kan anvende matematik i praksis til at løse enkle opgaver

-Eleven kan bestemme mål (diameter af en sø, areal af hønsehus) ved hjælp af målebånd og anvendelse af formler