Målgruppe: 0.-3. klasse

Fag: Natur/ teknologi

Varighed: 2-4 timer, afhængig af elevernes alder.

Udbydes i perioden: medio april-oktober.

naturens dag

Beskrivelse:

Udstyret med net, lupper, hvide bakker og bestemmelsesplancher går vi ned til vandhullet. Selvom vandhullet ser fredeligt ud på overfladen, så myldrer det med små dyr med drabelige kæber, sugesnabel, ånderør og seje selvbyggede beskyttelsesdragter… Hernede under overfladen er det den stærkeste eller snedigste der overlever.

Undervejs prøver eleverne at bestemme hvilke dyr de har fanget, og til sidst ser vi på alle de indfangne dyr: Hvilke dyr ligner hinanden, hvad tror eleverne de spiser (ved at se på dyrenes kæber, sugesnabel for eksempel), og hvordan fanger de føden? Hvordan trækker dyrene vejret under vand? Hvordan forsvarer det sig mod fjender?

2.-3. klasses elever: Tilbage på Kildegården: Eleverne vælger et dyr hver, som de gerne vil lave en lille bog om. For eksempel med en tegning af dyret, hvordan ser dyret ud, hvad spiser det, o.s.v.

Tips til dagen: Forløbet foregår delvist udendørs, så husk praktisk tøj og gummistøvler. Det kan være en god idé med et par tørre sokker og evt. lidt skiftetøj.

Faglige mål, som forløbet fokuserer på:

Kompetencemål:

Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

Færdighedsmål/Vidensmål:

  • Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr / Eleven har viden om enkle undersøgelses­metoder
  • Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur/ Eleven har viden om dyr, planter og svampe
  • Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer/ Eleven har viden om enkle måder til at beskrive resultater
  • Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber/ Eleven har viden om enkle fagord og begreber

Eksempler på læringsmål:

-Eleverne kan kende de mest almindelige smådyr, der lever i vand

-Eleverne erfarer, hvor de små dyr lever, og hvor de kan fange dem

-Eleverne kan med egne øjne se, hvordan forskellige smådyr er tilpasset livet i vand, de forskellige måder dyrene trækker vejret under vand, fanger føde, m.v.