Målgruppe: 0.-3. klasse

Fag: Natur/ teknologi.

Varighed: 2-4 timer, eller som to dages forløb.

Udbydes i perioden: Midt i april til november.

Beskrivelse:

I dette forløb skal vi arbejde med smådyrsfaunaen omkring Kildegården: Insekter, edderkopper, orme og snegle. Vi laver simple fælder og fanger små dyr med insektsugere, net, skeer eller små skåle med låg. Eleverne skal bestemme og klassificere de fundne dyr og herefter lave en terrarieudstilling. De arbejder i små hold og får til opgave at indrette et terrarium til en specifik dyregruppe, f.eks. edderkopper. Bagefter skal eleverne fremvise deres terrarium for klassen, og evt. slutter vi af med insektvæddeløb, for at se hvilket dyr som løber hurtigst.

  1. og 3. klasses elever kan evt. beskrive deres dyregruppe på en planche vha. udleverede papirer som de læser op for hinanden. Til sidst fremviser grupperne plancher og terrarier for klassen.

Tips til dagen: Forløbet foregår delvist udendørs, så husk praktisk tøj og fodtøj, der passer til vejret.

I forløbet vil vi komme rundt om følgende Fælles mål :

Natur og teknologi

– Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur/ Eleven har viden  om dyr, planter og svampe

– Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr/ Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder

– Eleven kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider/ Eleven har viden om organismers årscyklus.

Eksempel på læringsmål:

Eleverne kan genkende de mest almindelige smådyr, og ved hvor de kan fange dem.

Eleverne får kendskab til forskellige smådyrs levesteder og livsbetingelser

Print Friendly, PDF & Email