Kildegårdens Vennerfoto-5
Kildegårdens venner er en forening for frivillige, der ønsker at give en hånd med i praktisk arbejde med naturpleje, hjælp med dyrene eller som har lyst til at lave arrangementer, hyggegrupper eller lignende.

Foreslag til hvad man kan være med til:

Naturpleje og hjælp med dyrene:

  •  – Starte et le-laug, hvor vi 1-2 gange om året slår et engareal nede i mosen for at    fremme biodiversiteten og få gamle overdrevs- og engarter tilbage.
  • – Søge penge til at grave paddehuller, så vi kan hjælpe frøer og padder i mosen.
  • – Reparere storkereden.
  • – Søge penge til et nyt hus til fårene
  • – Søge penge til borde og bænke o. lign

eller noget helt andet, du synes kunne være spændende

Arrangementer og hyggegrupper, lift og storkerede

 • Uld-aften: Vi har en masse uld fra vores får, som ikke bliver brugt til noget – måske du har en idé
 • Naturcafe: Holde cafeen åben i week-enderne måske kombineret med foredrag, læseklub eller naturværksted
 • Noget helt andet, du synes kunne være hyggeligt.

  Hvis du er interesseret i at være med i Kildegårdens venner, kontakt Lisbeth på : 91 10 15 62 eller mail: herlev@kildegaardensvenner.dkstorkerede1

Du kan følge med i, hvad Kildegårdens Venner laver på vores facebookgruppe. Her kan du også se, hvem der sidder i bestyrelsen og referater af bestyrelsesmøder.