Målgruppe: 5.-6. klasse (Naturfagligt løft)

Fag: Natur og teknologi

Varighed: 4 timer

Udbydes hele året.

Beskrivelse:

Med udgangspunkt i Kildegårdens dyr, snakker vi om rækken ”hvirveldyr” (chordater) indenfor dyreriget – os med rygrad. Hvilke ligheder og forskelle er der mellem en ged, en høne og et menneske? Hvordan ser organerne ud og hvad er deres funktion i kroppen. Hvad siger deres fordøjelsessystem om deres fødevalg?

Hvordan ser en høne ud indeni? Vi slagter en og ser efter!

 

Ide til efterbearbejdning:

Lav en planche af et menneske eller andet hvirveldyr og indtegn og beskriv organerne.

Tips til dagen: Forløbet foregår delvist udendørs, så husk praktisk tøj og gummistøvler.

 

Faglige mål som forløbet fokuserer på:

Natur-teknologi (Færdighedsmål/ Vidensmål):

Eleven kan beskrive forskelle og ligheder blandt hvirveldyrenes anatomier /eleven har viden om udvalgte hvirveldyrs organer og deres funktioner.

Eksempler på læringsmål:

Eleven kan genkende organerne hos en høne.

Eleven får kendskab til sine egne organers funktioner

Eleven kan undersøge organerne hos en død høne.