Målgruppe: 7.-9. klasse.

Fag: Matematik

Udbydes i perioden: Hele året – også vinter!

geometryVarighed: 2-3 timer. Dette forløb kan bookes til naturfaglig eftermiddag (ca. kl. 13-15.30)

Beskrivelse:

Eleverne afprøver i dette forløb praktisk anvendelse af geometriske begreber til problemløsning og beregninger på objekter omkring Kildegården. Gennem egne undersøgelser i grupper af, hvornår og hvordan forskellige mål og formler kan bruges, bliver eleverne mere fortrolige med geometrien og får en fornemmelse af, hvad den kan bruges til ”ude i virkeligheden”.

Opgaverne tilpasses elevernes alder.  Eleverne skal kende til følgende begreber: Beregning af radius (r), diameter (d), omkreds (O), areal (A) og rumfang (V) af forskellige figurer, tallet pi (π).

Tips til dagen: Forløbet foregår primært udendørs, så husk praktisk tøj og fodtøj, der passer til vejret.

Faglige fælles mål, som forløbet fokuserer på:

Matematiske kompetencer:

  • Problembehandling: Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocessergeometri3

Geometri og måling:

  • Eleven kan undersøge sammenhænge mellem længdeforhold, arealforhold og rumfangsforhold
  • Eleven kan bestemme mål i figurer ved hjælp af formler og digitale værktøjer / Eleven har viden om formler og digitale værktøjer
  • Eleven kan omskrive mellem måleenheder/ Eleven har viden om sammenhænge i enhedssystemet
  • Eleven kan bestemme afstande med beregning/ Eleven har viden om metoder til afstandsbestemmelse

Eksempler på læringsmål:

-Eleven kan anvende geometri til praktisk problemløsning.