Målgruppe: 0.-3. klasse (kan også tilpasses 4.-5. klasse).

Fag: Natur/ teknik.

Udbydes i perioden: April-november.

Beskrivelse:fro1

Forløbet varierer efter årstiden. Om foråret er fokus på blomster, bestøvning og frøsætning. Vi finder frø i Træbanken, og eleverne sår forskellige frø i potter. Vi snakker om, hvad der skal til for at frøene spirer, og for at træet kan vokse sig stort?  I får potterne med hjem, så eleverne kan følge træernes vækst. Om efteråret er fokus på frø og frøspredning. Her samler og sorterer eleverne frø efter spredningsmetode. Måske laver vi også et blad-bingo, hvor eleverne skal finde blade fra forskellige træer.

I en alternativ udgave af forløbet for 0. og 1. klasse skal eleverne finde mad til forskellige dyr. Vi opstiller en række dyr (udstoppede dyr eller tøjdyr), som eleverne skal finde føde til. Både frø, bær, insekter, orme, og hvad de nu kan finde.  Sammen opstiller vi forskellige enkle fødekæder med de udstoppede dyr, og de smådyr, frø og bær, som eleverne har fundet. Her kommer vi også ind på, hvordan frø bliver spredt i naturen.

Tips til dagen: Forløbet foregår primært udendørs, så husk praktisk tøj og fodtøj, der passer til vejret.fro2

Faglige fælles mål, som forløbet fokuserer på:

  • Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur/ Eleven har viden om dyr, planter og svampe
  • Eleven kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider/ Eleven har viden om organismers årscyklus
  • Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen/ Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser

Eksempler på læringsmål:

Eleverne ved, hvorfor planter blomstrer, bestøves og sætter frø

Eleverne forstår, hvorfor frøspredning er vigtig for planter

Eleverne kan opdele frø efter spredningsmetode vha. enkle undersøgelser