vandvodMålgruppe: 4.-6. klasse (dette forløb tilbydes også til naturfagligt løft)

Fag: Natur og Teknologi

Varighed: 3-4 timer.

Udbydes i perioden: medio april-oktober.

 

Beskrivelse:

Efter en introduktion inden for går vi ned til Kildesøen. Her trækker vi vod i søen og undersøger søens fisk. Vi kan flytte nogle af fiskene over i vores akvarium, så vi kan studere dem nærmere (og måske se en ”Live fødekæde”). Vi udvælger de største fisk til dissektion (og er de for små har vi nogen i baghånden). Ved dissektionen ser vi på fiskens anatomi og undersøger mavens indhold og fiskens fødevalg.

Tips til dagen: Forløbet foregår delvist udendørs, så husk praktisk tøj og gummistøvler. Det kan være en god idé med et par tørre sokker og evt. lidt skiftetøj.

Faglige mål, som forløbet fokuserer på:

Kompetencemål:

– Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse

Færdighedsmål/Vidensmål:

– Eleven kan med modeller forklare om organismers samspil i naturen / Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet

fiskedissektion

– Eleven kan deltage i dissektion af dyr/ Eleven har viden om sammenlignende anatomi

– Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser/Eleven har viden om variable i en undersøgelse

Eksempler på læringsmål:

– Eleverne lærer om simpelt fiskeri

– Eleverne kan kende de mest almindelige ferskvandsfisk

– Eleverne lærer om fiskens anatomi og livsbetingelser

– Eleverne lærer om søens fødekæder/ fødenet