Målgruppe: 0.-3. klasse

Fag: Natur/ teknologi.

Varighed: 2-3 timer.

Udbydes i perioden: Hele året – især en god vintertur.

 

Det er ikke altid nemt at få skovens dyr at se, men vi kan måske finde sporene efter dem.  Først introduceres eleverne til de forskellige dyr, som vi håber at finde spor efter. Og hvad er egentlig et dyrespor? Er der andet end fodspor efter dyrene, der kan fortælle os, at her har været et bestemt dyr? Det kunne for eksempel være musehuller, fuglereder, rovfuglegylp, dyrelort, afgnavede grankogler osv.

Tips til dagen: Forløbet foregår udendørs, så husk praktisk tøj og fodtøj, der passer til vejret.

I forløbet vil vi komme rundt om følgende fælles mål :

Natur og teknologi

– Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur/ Eleven har viden om dyr, planter og svampe

– Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr/ Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder

– Eleven kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider/ Eleven har viden om organismers årscyklus.

Eksempel på læringsmål:

  • Eleverne får kendskab til forskellige dyrs levesteder og livsbetingelser
  • Eleverne kan genkende spor efter forskellige dyr: Fodspor, fuglespor, ædespor, ekskrementer, boer og skjul.