Målgruppe: 5.-6. klasse (udbydes til forløbet ”Naturfagligt løft”)

Fag: Natur/ teknologi, evt. tværfagligt forløb (N/T, dansk)

Varighed: Ca. 4-5 timer i naturskolen, med efterarbejde på skolen

Udbydes i perioden: Oktober til april.

bioblitz3

Aktivitetsbeskrivelsen er under udarbejdelse. Vi laver en minibiobliz med inspiration fra biobliz.dk og samler alt, hvad vi kan. Klassen deles op i grupper, som får hovedansvar for hver sin gruppe af arter. Til sidst opsamles alle resultater i en selvvalgt præsentationsform.

Ide til forberedelse: Diskuter i klassen: hvad er en biobliz? Hvad er en art? Hvad er biodiversitet? Kig på biobliz.dk
Ide til efterbearbejdning: Send resultaterne fra jeres biobliz til fugleognatur.dk, hvad bliver resultaterne brugt til og hvordan har naturen det i Danmark?

Fælles mål som forløbet fokuserer på:

Natur og teknologi (Færdigheds- og vidensmål)

Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser/ Eleven har viden om variable i en undersøgelse

Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr/ Eleven har viden om karakteristiske naturområder

Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser/ Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder

Eksempler på læringsmål:

  • eleverne har erfaring med biologiske indsamlings metoder
  • eleverne har erfaring med videnskabelige registreringsmetoder
  • eleverne kan skelne mellem udvalgte artsgrupper i naturen
  • eleverne kan forklare forskel på høj og lav biodiversitet
Print Friendly, PDF & Email