Målgruppe: 5.-6. klasse (udbydes til forløbet ”Naturfagligt løft”)

Fag: Natur/ teknologi, evt. tværfagligt forløb (N/T, dansk)

Varighed: Ca. 4-5 timer i naturskolen, med efterarbejde på skolen

Udbydes i perioden: Oktober til april.

 

Beskrivelse:

Vi ser på mosens biodiversitet ved at se på 4 dyrearter, deres tilpasninger og ”følgearter”. De 4 dyr er: And, muldvarp, egern og tårnfalk. Ved at undersøge de fire arter og deres levesteder finder vi frem til en masse fakta om hver art og vi kan regne ud om der er andre tilknyttede arter i området. Forløbet afsluttes med planchearbejde hvor hver gruppe laver en planche med de 4 dyr.

Ide til forberedelse:
Diskuter ordet biodiversitet. Hvor i verden er der højst biodiversitet? Snak om ordet tilpasning, kender I nogen former for tilpasning hos dyr? planter?

Ide til efterbearbejdning:

Lav en udstilling med plancherne for parallelklassen eller et lille foredrag om hvad I har fundet. I kan også designe jeres eget perfekt tilpassede dyr.

Tips til dagen: Forløbet foregår delvist udendørs, så husk praktisk tøj og fodtøj, der passer til vejret.

Faglige fælles mål, som forløbet fokuserer på:

Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen/ Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser

Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr/ Eleven har viden om karakteristiske naturområder

Eleven kan læse og skrive naturfaglige tekster/ Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og opbygning

 

Læringsmål:

  • Eleverne kan genkende and, muldvarp, egern og tårnfalk
  • Eleverne kan forklare forskel på høj biodiversitet og lav biodiversitet
  • Eleverne kan regne ud hvordan de fire dyr lever ved at se på deres tilpasninger
  • Eleverne har erfaring med at lede efter dyrespor i naturen