Målgruppe: 7.-9. klasse (primære målgruppe er 9. klasse, men forløbet kan også tilpasses 7.-8. klasse)

Fag: Biologi, evt. tværfagligt forløb (biologi, dansk/ samfundsfag)

Varighed: 3-5 timer. Tilbydes også i en forkortet version som ”naturfaglig eftermiddag” (især velegnet til 8.-9. klasse).

Udbydes i perioden: Hele året- også om vinteren!

landbrugBeskrivelse: I dette forløb skal eleverne lære om forskellene på økologisk og konventionelt landbrug. Hvad er sprøjtemidler, hvorfor bruger vi dem og kan vi undvære dem? Hvad betyder det, hvilken gødning vi bruger, og hvad er gødning egentlig? Hvordan er livet for en økologisk ko i modsætning til en ko fra et konventionelt landbrug? Er økologiske varer bedre, og hvis de er, hvorfor køber vi dem så ikke bare?

Vi skal selvfølgelig rundt og se gårdens dyr og marker. Her vil være forskellige opgaver til eleverne undervejs. For de ældste elever lægger vi op til en diskussion om de interessemodsætninger, der er forbundet med produktionsformerne. Forløbet kan være bredt – eller for eksempel fokusere på planteavl eller dyrehold.

Tips til dagen: Forløbet foregår delvist udendørs, så husk praktisk tøj og gummistøvler.

Faglige mål, som forløbet fokuserer på (afhængig af det delemne som vælges):

Biologi

Kompetencemål:

– Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

Færdighedsmål/ Vidensmål:

– Eleven kan sammenligne konventionelle og økologiske produktionsformer/ Eleven har viden om dyrkningsformers afhængighed af og indflydelse på naturgrundlaget.

-Eleven kan diskutere interessemodsætninger forbundet med bæredygtig produktion/ Eleven har viden om principper for bæredygtig produktion

-Eleven kan diskutere løsnings-og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt/ Eleven har viden om naturforvaltning

Eksempler på læringsmål:

– Eleverne får kendskab til forskellige produktionsformer

-Eleverne opnår forståelse for, at den måde vi bruger naturen på, har konsekvenser for den naturlige balance i økosystemerne.

AMR september 2016

Print Friendly, PDF & Email