Målgruppe: 5.-6. klasse (naturfagligt løft)

Fag: Natur og teknologi

Varighed: 4 timer

Udbydes om vinteren

Beskrivelse:

Med udgangspunkt i den Tunneldal hvor Kildegården ligger, undersøger vi landskabsdannelsen i Danmark fra den sidste istid og frem til i dag.  Hvorfor ser landskabet ud, som det gør? Hvorfor finder vi sten på markerne?

Ide til efterbearbejdning:

Lav en udstilling af jeres sten hjemme i klassen eller lav en planche med billeder fra dagen

Tips til dagen:

Forløbet foregår delvist udendørs, så husk praktisk tøj og gummistøvler.

 

Faglige mål som forløbet fokuserer på:

Natur-teknologi (Færdighedsmål/ Vidensmål):

  • Eleven kan beskrive hovedtræk af landskabsdannelse i Danmark
  • Eleven har viden om vand, vejr og den sidste istids påvirkning på landskabsdannelse

 

Eksempler på læringsmål:

  • Eleven for kendskab til istids-isens påvirkning af landskabet.
  • Eleven kan sortere sten efter typer.
  • Eleven kan genkende en ledeblok og ved, hvad ordet betyder.
  • Eleven har erfaring med, at vand kan sortere sten efter størrelse.
Print Friendly, PDF & Email