Målgruppe: 5.-6. klasse (Naturfagligt løft)

Fag: Natur og Teknologi, matematik

Varighed: Ca. 4 timer.

Udbydes i perioden: Hele året- også om vinteren!

Beskrivelse:

I dette forløb skal eleverne lære om forskellene på dyrenes vilkår ved økologisk og konventionelt landbrug. Hvordan er livet for en ”økologisk ko” i modsætning til en ko fra et konventionelt landbrug? Hvorfor sælges der stadig buræg, når der er så mange mennesker, som synes, at det er synd for hønsene? Er økologiske varer bedre, og hvis de er, hvorfor køber vi dem så ikke bare?

Vi skal selvfølgelig rundt og se gårdens dyr, læskure og folde. Her vil være forskellige opgaver til eleverne undervejs. Eleverne skal bl.a. undersøge hvor mange høns, der kan være i vores hønsehus, hvis hønsene var burhøns. De skal også måle køernes mark op, og diskutere, hvor mange køer, der kan være. Hvilke konsekvenser ville det have for dyrene og naturen, hvis der gik 100 køer i stedet for 5 køer? Hvor meget mælk kunne vores geder give, hvis det var malkegeder, og ville det så være bedre, hvis de stod på stald? I vinterhalvåret skal eleverne også regne ud, hvor meget foder dyrene skal have, og give hø og foder.

Tips til dagen: Forløbet foregår delvist udendørs, så husk praktisk tøj og gummistøvler.

Faglige mål, som forløbet fokuserer på:

Natur-teknologi (Færdighedsmål/ Vidensmål):

Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved produktionsforhold/ Eleven har viden om produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget

Eksempler på læringsmål:

– Eleverne får kendskab til forskellige produktionsformer.

– Eleverne erfarer, at det er forbrugernes valg, som bestemmer udbuddet af varer.

-Eleverne opnår forståelse for, at den måde vi bruger naturen på, har konsekvenser for den naturlige balance i økosystemerne.