Ny plejeplan for Smør- og Fedtmosen

Vi har i Hjortespring Naturplejeforening fået tilsendt et udkast til ny plejeplan for Smør- og Fedtmosen fra Herlev Kommune. Et udkast, som vi fra vores udgangspunkt kan tilslutte os.

Vi er enige i udgangspunktet for planen, nemlig at Smør- og Fedtmosen har brug for pleje for at bestå og bevare sin værdi.

Smør- og Fedtmosen er jo ikke ”naturlig natur”, men en blanding af naturfænomener og menneskelig påvirkning. Istiden skabte de store linjer, men lige fra de første menneskers bosættelse er der jo sket påvirkninger, hvad enten det har været jagt, fiskeri, agerdyrkning eller udvinding af tørv. Så den Smør- og Fedtmose, vi i dag kender, er natur under stærk indflydelse af et kulturlandskab.

Det giver derfor ingen mening at sige, at vi bare skal lade mosen og naturen klare sig selv. En laden-stå-til vil blot resultere i en forarmning af værdierne i mosen. Vi vil se en tilgroning med det resultat, at der vil ske en forringelse af mangfoldigheden af både dyr og planter.

Det betyder jo ikke, at der ikke skal være dele af området, hvor vi så at sige lader naturens gang råde, men det kan ikke dække hele området.

Ud over at pleje området for at sikre det fantastiske natur-/kulturområde, som mosen jo er, er der jo også et rekreativt aspekt. Selv om Herlev kommune har flere grønne pletter, er Smør- og Fedtmosen jo, sammen med resten af fingerplansområderne, et fantastisk åndehul for hele StorKøbenhavn.

Det er vores opfattelse, at planen er en fin balance mellem dyrkede områder, afgræssede områder og mere ”vilde” områder.

I forhold til de konkrete planer, er der nogle få elementer, som vi med vort udgangspunkt vil fremhæve:

At der sikres tilgængelighed til foldene – under ansvar – synes vi er vigtigt. Det at kunne bevæge sig frit er et gode, vi lægger vægt på. Både for at kunne nyde den natur, som afgræsningen skaber mulighed for, men også for som borger i en by at kunne komme tættere på dyr.

At vi styrker formidlingen til borgerne hvad enten det handler om området, floraen, faunaen eller de udsatte dyr.

At vi i foldene sikrer os, at de ikke springer i krat. Det betyder bekæmpelse af bævreasp i Fugletårnsfolden, fjernelse af tjørn i Vestfolden og en stærk udtynding af tjørn i Nordfolden. Vi er enige i det, der har været udtrykt om Nordfolden, at den skal have ”savannepræg med enkelte solitære tjørn”.

At der sker en aktiv bekæmpelse af pletterne med invasive arter.

At der ved fremtidig oprensning af søer ikke spredes opgravet mudder ud på de omkringliggende arealer. Erfaringerne fra tidligere viser jo, at de ophobede næringsstoffer sætter naturplejen tilbage, idet de næringskrævende planter så at sige kvæler øvrige planter.

Ejner K Holst
Formand Hjortespring Naturplejeforening

Print Friendly, PDF & Email
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.